Zapraszamy do kontaktu

Szczegółowe informacje na temat procedury dotyczącej zamówienia protez kości czaszki Codubix® i Codubix® CT uzyskają Państwo:

Nasi Koordynatorzy Medyczni

Polska Północna 723 185 323
Polska Południowa 723 185 254

© Copyright 2013 Tricomed